Propozycje zmian legislacyjnych

Polska konstytucja dobrze chroni wolność sumienia i religii obywateli RP. W dzisiejszym czasie stanowi ona tamę dla antyreligijnych postulatów radykalnej lewicy, która aktywizuje się również w Polsce. Wzmożony ruch antyreligijny oraz coraz głośniej podnoszone postulaty dotyczące ograniczenia prawa Polaków do wyznawania swojej wiary oraz postępowania w zgodzie z własnym sumieniem skłaniają nas do podjęcia działań mających na celu wzmocnienie konstytucyjnych gwarancji. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował pakiet propozycji zmian legislacyjnych, które zawarto w publikacji “W kierunku urzeczywistnienia wolności sumienia i religii. Propozycje zmian legislacyjnych na rok wyborczy”.

W broszurze opracowanej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris nasi eksperci przygotowali trzy gotowe projekty ustaw, a także zaproponowali zmiany prawne w trzech następnych obszarach dotyczących wolności religii i sumienia. Cała broszura jest dostępna w ramach Vademecum katolika.

Lepsza ochrona wolności sumienia

Reforma nauczania religii

Zmiana statusu kapelana szpitalnego

Korekta warunków nabywania uprawnień przez kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce

Wolność uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych a stan epidemii

Rozwiązania dotyczące Funduszu Kościelnego