Prawo do opieki duszpasterskiej w szpitalu

Obostrzenia związane ze stanem epidemii przeszkodziły wielu pacjentom w swobodnym korzystaniu z opieki duszpasterskiej. Instytut Ordo Iuris podejmował interwencje w przypadku utrudniania chorym realizowania ich prawa do posługi kapelana. W związku ze zgłoszeniami ze strony pacjentów i ich rodzin oraz personelu medycznego i duchownych, Instytut przygotował poradnik dotyczący posługi duszpasterzy służby zdrowia w czasie epidemii. Prawnicy przypominają, że chory zawsze ma prawo do bezpośredniego kontaktu z duchownym swojego wyznania, a wszelkie ograniczenia w tym względzie muszą być proporcjonalne do zagrożenia i mieć wyraźne umocowanie w ustawie.

W przygotowanym przez naszych ekspertów obszernym poradniku nie tylko można znaleźć informacje na temat praw pacjentów, ale także praw i obowiązków kapelanów sprawujących posługę w szpitalach. Praca kapelana stanowi realizację chrześcijańskiej idei miłosierdzia oraz jest uzupełnieniem terapii w zakresie potrzeb pozamedycznych, która wspiera powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania lub pozwala na godne zakończenie życia. Ograniczenie prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej musi posiadać podstawę w ustawie, być proporcjonalne oraz mieć określoną formę pisemną. Nasz Poradnik wskazuje konkretnie, kiedy takie ograniczenie jest dopuszczalne.