Gdy piłują chrześcijan… Cykl esejów

Głośnym echem w przestrzeni publicznej odbiły się słowa posła Sławomira Nitrasa o konieczności „opiłowania katolików”. Tego typu retoryka wiele razy w historii pociągała za sobą tragiczne skutki. Instytut Ordo Iuris rozpoczął cykl esejów, w których przybliża tematykę prześladowań chrześcijan na przestrzeni dziejów.

 

Francuskie prawodawstwo rewolucyjne – LINK

Sytuacja polityczno-prawna Kościoła katolickiego w Meksyku – LINK

Wprowadzenie wrogiego rozdziału Kościoła i państwa – LINK

Katolicyzm w Republice Irlandii – LINK

Zakaz spowiedzi jako forma opiłowywania katolików – LINK

Likwidacja klauzuli sumienia – LINK

Wycofanie katechezy ze szkół – LINK

Usunięcie krzyży z przestrzeni publicznej – LINK

Prawo do niedzielnego odpoczynku – LINK

Wycofanie posługi kapelańskiej ze szpitali – LINK

Czy wolność religii zasługuje na ochronę prawnokarną? LINK

Podstawowe aspekty ograniczania uprawnień kościołów i ich wiernych –  LINK

Likwidacja Funduszu Kościelnego – LINK