Praktyczne zagadnienia prawne w czasach epidemii COVID-19
Odpowiedzi na najważniejsze pytania duszpasterzy?

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wiosną 2020 roku całkowicie zmieniła nasze życie na dwa lata. Był to niestety również okres drastycznego ograniczania rozmaitych wolności obywatelskich, w tym prawa do praktykowania religii. Z uwagi na mnogość zapytań prawnych, które kierowali duszpasterze z całego kraju, Instytut Ordo Iuris przygotował specjalny poradnik tłumaczący, jak poruszać się w gęstwinie przepisów covidowych.

W poradniku przybliżono następujące zagadnienia:

Organizowanie kultu religijnego w okresie stanu epidemii

Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania parafią w czasie stanu epidemii

Najważniejsze informacje o funkcjonowaniu podmiotów publicznych w czasie epidemii

Podstawowe zalecenia dla wiernych i duszpasterzy