Wolność słowa, sumienia i wyznania w miejscu pracy

Instytut Ordo Iuris wielokrotnie interweniował  w sprawach dotyczących wolności sumienia, słowa i wyznania w stosunkach gospodarczych. Dotyczyło to zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców. Nasza oferta bezpłatnej pomocy prawnej wciąż pozostaje aktualna, jednak w odpowiedzi na rosnącą liczbę zgłoszeń pracowników, przedsiębiorców, lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, wykładowców akademickich i wielu innych powstał właśnie ten poradnik. Wolność akademicka, sprzeciw wobec aborcji, wolność słowa i publicznego wyznawania wiary oraz kierowania się jej moralnymi nakazami coraz częściej w globalizującej się gospodarce stają się również w Polsce zarzewiem konfliktu. Poradnik powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie prawników-praktyków Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którzy w ramach Centrum Interwencji Procesowej niosą pomoc prawną osobom, które ze względu na swoje przywiązanie do wartości spotykają się z szykanami w miejscu pracy.

Na jakie pytania odpowiada poradnik?

🔵 Wolność sumienia i wyznania oraz wolność słowa w pracy – co wolno, a czego nie wolno pracownikowi i pracodawcy?
🔵 Na czym polega nierówne traktowanie pracowników?
🔵 Jakimi narzędziami dysponuje dyskryminowany pracownik?
🔵 Czy przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę może być światopogląd, wiara lub religia pracownika?
🔵 Czy za odmowę wykonania usługi ze względu na sprzeciw sumienia grożą przedsiębiorcy jakieś konsekwencje prawne?
🔵 Czy lekarz może odmówić wykonania aborcji z uwagi na klauzulę sumienia?
🔵 Czy lekarz może odmówić przepisania tabletek antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych z uwagi na klauzulę sumienia?
🔵 Czy powołanie się na klauzulę sumienia przez lekarza może stanowić podstawę do nienawiązania bądź rozwiązania stosunku pracy?
🔵 Czy pielęgniarka lub położna ma prawo odmówić asystowania przy aborcji?
🔵 Czy farmaceuta ma prawo odmówić wydania produktu medycznego z uwagi na światopogląd, wiarę lub religię?
🔵 Czy pracownik akademicki może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za wyrażenie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych?

Wzór sprzeciwu wobec kary porządkowej

Jeżeli pracodawca, np. nie tolerując uprawnionego sprzeciwu pracownika wobec propagowania w zakładzie pracy ideologii lub światopoglądu, nałoży na pracownika karę porządkową, będzie ona bezpodstawna. Kara taka może polegać na upomnieniu, naganie lub karze pieniężnej. Częścią składową poradnika jest także specjalny wzór dokumentu, który stanowi sprzeciw wobec kary porządkowej wymierzonej pracownikowi za wyrażenie światopoglądu bądź przekonań religijnych.