Jak ustrzec dziecko przed „Tęczowym Piątkiem”?

Każdy rodzic ma prawo chronić swoje dziecko przed zgorszeniem – zwłaszcza w szkole. Prowadzona w placówkach oświatowych akcja propagandowa Kampanii Przeciw Homofobii wypełnia znamiona tego, co nazywamy właśnie zgorszeniem. Pod hasłem „Tęczowego Piątku” kryje się propagowanie ideologicznych postulatów ruchu LGBT, które pod pozorem działań na rzecz tolerancji uderzają bezpośrednio w rodzinę i małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, naruszając również konstytucyjną gwarancję ochrony praw osób małoletnich do ochrony przed demoralizacją.

Poradnik skierowany do rodziców i uczniów to skuteczne narzędzie do walki z nachalną propagandą ideologiczną ruchu LGBT. Tam gdzie nasz poradnik został użyty, tam działalność została niemal wyeliminowana. Dlatego zachęcamy do zapoznania się i stosowania, aby decyzje w sprawie wychowania dzieci zostały przywrócone rodzicom. Skuteczność naszego poradnika potwierdzają nie tylko opiekuni, którym udało się uchronić ich dzieci przed indoktrynacją w szkole, ale również osoby niepodzielające chrześcijańskiej wrażliwości rodziców, które wspierają ideologicznych aktywistów próbujących wejść do szkół. 

„Kilka lat temu w niemal każdej szkole był ”Tęczowy Piątek” (…) Jednak, gdy zaczęły się ataki ze strony m. in. Ordo Iuris, to w szkołach już on nie funkcjonuje.”

~ Wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim dla Gazety Wyboczej

Rodzicielskie Oświadczenie Wychowawcze

W poradniku znajdą Państwo przede wszystkim wzór Rodzicielskiego Oświadczenia Wychowawczego, które należy z złożyć w szkole najpóźniej w dniu przeprowadzania akcji. Oświadczenie to wzmacnia kontrolę rodzica nad placówką oświatową oraz chroni dzieci przed kontrowersyjnymi treściami, które mogłyby pojawić się na zajęciach szkolnych bez wiedzy rodzica. Ponadto dyrektorzy szkół dopuszczających „Tęczowy Piątek” sami często nie wiedzą, jakie niebezpieczeństwo wiąże się z wpuszczeniem do szkoły tęczowych ideologów. Wyraźny sygnał zaniepokojenia od rodziców może zwrócić również jego uwagę na ten problem.