Czym jest Vademecum?

Wypełnij formularz i pobierz Vademecum

Na jakie pytania udzieli mi odpowiedzi Vademecum katolika?

Jak reagować na ataki na wiarę?

Jakie są prawa chrześcijan w szpitalu?

Jak ustrzec dziecko przed „Tęczowym Piątkiem”?

Jakie są prawa chrześcijan w miejscu pracy?

Jak pochować dziecko zmarłe przed narodzeniem?

Jak duża jest fala nienawiści wobec chrześcijan w Polsce?

Co w polskim porządku prawnym wymaga reformy?

Gdzie uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Poradniki

W ciągu ostatnich lat eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali szereg poradników prawnych, których celem jest pomoc osobom niezaznajomionym z prawem w skutecznej ochronie i egzekwowaniu swoich praw. Vademecum katolika zawiera osiem poradników wydanych przez Instytut Ordo Iuris, które mogą być cenną pomocą w różnych sytuacjach.

Jak postępować w przypadku ataków na symbole religijne i miejsca sprawowania kultu

W ostatnich latach skrajnie lewicowe środowiska zorganizowały bezprecedensowe protesty, które szybko przerodziły się w festiwal nienawiści wobec chrześcijańskich świątyń, symboli religijnych oraz samych wiernych i duchownych. Skuteczne i natychmiastowe przeciwdziałanie takim atakom jest konieczne i niezbędne do ścigania tych, którzy dopuścili się przestępstw, motywowanych nienawiścią do chrześcijan zadośćuczynienia krzywdzie poszkodowanych. Jeśli pozostaniemy bierni, sprawcy takich przestępstw będą mieli wielu naśladowców, przekonanych o swojej całkowitej bezkarności.

W służbie chorym i potrzebującym. Poradnik dla kapelanów służby zdrowia

Chociaż obecność kapelana jako członka zespołu szpitala lub innego podmiotu leczniczego jest widokiem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, to jego rola, sposoby i cele pracy są wciąż dla wielu osób niezrozumiałe – często niestety również dla innych pracowników lub kierowników placówek medycznych. Pandemia wirusa Sars-CoV-2 była pretekstem do ograniczania prawa do opieki duszpasterskiej, w sposób często sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym. Jedną z odpowiedzi Instytutu Ordo Iuris na ten problem jest poradnik przybliżający specyfikę pracy kapelana w podmiocie leczniczym, a także podstawy prawne regulujące tę działalność oraz prawa i obowiązki kapelana podczas pełnienia posługi w szpitalu.

Jak ustrzec dziecko przed „Tęczowym Piątkiem”?

Od 2016 roku aktywiści ruchu LGBT organizują w polskich szkołach tzw. Tęczowe Piątki. Propagują oni swoje ideologiczne postulaty, które pod pozorem działań na rzecz tolerancji uderzają bezpośrednio w rodzinę i małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. W Poradniku „Jak Ustrzec dziecko przed Tęczowym Piątkiem” znajdują się wskazówki dla rodziców oraz wzór rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego, które skutecznie chroni dzieci przed demoralizacją w szkole.

Wolność słowa, sumienia i wyznania w miejscu pracy

Wolność sumienia, wyznania i słowa są chronione oraz gwarantowane zarówno przez Konstytucję RP, jak i przez prawo międzynarodowe. Coraz częściej jest ono niestety naruszane, czego dowodem jest sprawa drukarza z Łodzi, który odmówił produkcji materiałów promujących treści ruchu LGBT czy pracownika IKEA, który został zwolniony z powodu cytowania Pisma Świętego w reakcji na nachalną propagandę postulatów LGBT pracodawcy. W obu przypadkach udało się obronić wolność słowa i sumienia dzięki prawnikom Instytutu Ordo Iuris. W oparciu o te doświadczenia przygotowany został poradnik prawny skierowany zarówno do pracowników, jak i przedsiębiorców.

Poradnik prawny dla osób chcących pochować dziecko zmarłe przed narodzeniem

Pochówki dzieci poronionych i martwo urodzonych cały czas nie są wspierane przez placówki szpitalne. W 2020 roku Najwyższa Izba Kontroli uwypukliła, że w ponad połowie szpitali dochodzi do nieprawidłowości dotyczących postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych oraz poronionych. Specjalnie dla rodziców dotkniętych stratą nienarodzonego dziecka powstał poradnik, oparty o wieloletnie doświadczenie prawników-praktyków Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którzy niosą pomoc osobom starającym się o godny pochówek swoich dzieci.

Prawa rodziców w szkole

Kierowani doświadczeniami płynącymi z kampanii „Chrońmy dzieci!”, w ramach której Instytut Ordo Iuris zbadał działalność organizacji pozarządowych w blisko 700 szkołach, przygotowaliśmy specjalny poradnik dla rodziców, których dzieci mogą być narażone na indoktrynację ideologiczną w ramach zajęć szkolnych. W wielu przypadkach nasze kontrole kończyły się postępowaniami, w których broniliśmy praw rodziców i występowaliśmy przeciwko działaniom grożącym demoralizacją dzieci. Poradnik pokazuje, że włączenie się w prace trójek klasowych i rady rodziców, a nawet indywidualne wyrażenie swojej zgody lub sprzeciwu na udział dziecka w zajęciach dodatkowych, może w realny sposób przyczynić się do ochrony naszych dzieci przed demoralizacją.

Praktyczne zagadnienia prawne w czasach epidemii COVID-19 Odpowiedzi na najważniejsze pytania duszpasterzy

Epidemia wirusa SARS-Cov-2 wiosną 2020 roku całkowicie zmieniła nasze życie na dwa lata. Był to niestety również okres bezprawnego ograniczania rozmaitych wolności obywatelskich, w tym prawa do praktykowania religii. Z uwagi na mnogość zapytań prawnych, które kierowali duszpasterze z całego kraju, Instytut Ordo Iuris przygotował specjalny poradnik tłumaczący, jak poruszać się w gęstwinie przepisów covidowych. Poradnik opisuje stan prawny na 20 maja 2020 r.

Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem

Konstytucja RP gwarantuje każdemu możliwość postępowania zgodnego z sumieniem. Mimo to, próby zastraszania, nękania, groźby i szykany coraz częściej spotykają tych, którzy wyrażają dezaprobatę wobec postulatów ruchu politycznego LGBT. W takiej sytuacji znalazł się Krystian Frelichowski, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej, któremu za sprzeciw wobec ideologii LGBT wyrażony na prywatnym profilu na Facebooku zagrożono zwolnieniem z pracy. Oprócz udzielenia pomocy prawnej w tej sprawie Instytut Ordo Iuris przygotował przewodnik „Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem”. Jego celem jest wsparcie nauczycieli, którzy czują się zagrożeni przez upolitycznione środowisko szkolne.

Jak reagować na czyny zabronione popełniane na paradach LGBT?

Obecnie w niektórych polskich miastach organizowane są manifestacje ruchu LGBT. W poprzednich latach dochodziło na nich do licznych naruszeń prawa, takich jak nieobyczajne wybryki, eksponowanie nieprzyzwoitych napisów, znieważanie osób oraz znaków państwowych czy obraza uczuć religijnych. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris przypomina swój poradnik, w którym wyjaśnia, jak reagować na przypadki czynów zabronionych, do których dochodzi podczas tych demonstracji. Poradnik tłumaczy m.in., w jaki sposób dokumentować zdarzenia oraz jak zawiadamiać organy ścigania. Do publikacji dołączono też wzory zawiadomień o możliwości naruszenia prawa.

Propozycje zmian w prawie

Polska konstytucja dobrze chroni wolność sumienia i religii obywateli RP. W dzisiejszym czasie stanowi ona tamę dla antyreligijnych postulatów radykalnej lewicy, która aktywizuje się również w Polsce. Wzmożony ruch antyreligijny oraz coraz głośniej podnoszone postulaty dotyczące ograniczenia prawa Polaków do wyznawania swojej wiary oraz postępowania w zgodzie z własnym sumieniem skłaniają nas do podjęcia działań mających na celu wzmocnienie konstytucyjnych gwarancji. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował pakiet propozycji zmian legislacyjnych, które zawarto w publikacji “W kierunku urzeczywistnienia wolności sumienia i religii. Propozycje zmian legislacyjnych na rok wyborczy”. Zachęcamy do jego pobrania.

Zgłoś przypadek naruszenia

Brońmy wiary

Z każdym rokiem nasila się nienawiść i dyskryminacja względem chrześcijan w Polsce. Nie możemy dopuścić do tego, aby dewastacje kościołów i profanacje świętych wizerunków stały się codziennością. Przygotowany przez nas system szybkiego zgłaszania drogą elektroniczną informacji o przypadkach chrystianofobii jest zinstytucjonalizowanym orężem w obronie wolności religijnej w Polsce.

Murem za wielkimi Polakami

Ostatnie lata obfitują w obrzydliwe ataki na dwóch, duchowych ojców polskiej niepodległości i wolności. Św. Jan Paweł II oraz Kard. Stefan Wyszyński poświęcili życie dla Ojczyzny oraz wspólnoty chrześcijańskiej, jaką jest Kościół Powszechny. Za Ich zasługi na rzecz polskiej wolności, demokracji oraz niepodległości jesteśmy im winni szacunek i wdzięczność. Nie możemy się biernie przyglądać gdy atakuje się nasze wartości, musimy działać! Jeśli znają Państwo jakiekolwiek przypadki pomówień i oskarżeń uderzających w dobre imię Papieża-Polaka lub Prymasa Tysiąclecia to prosimy o taką informację. To pomoże nam jeszcze skuteczniej bronić reputacji wielkich Polaków.

Kontakt

Jeśli zgromadzone przez nas materiały zawarte w Vademecum Katolika nie wyczerpują w pełni Państwa potrzeb, postaramy się pomóc indywidualnie. Zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego z naszym Centrum Interwencji Procesowej.

Telefon:
+48 531 738 774