Prawa rodziców w szkole

Poradnik dotyczący praw rodziców w szkole jest rozwinięciem poradnika „Jak ustrzec dziecko przed Tęczowym Piątkiem?”, który skupiał się głównie na tym konkretnym zagrożeniu.  Publikacja ta została rozszerzone o nowe kwestie dotyczące obecności organizacji zewnętrznych w szkole, a także o prawa rodziców w okresie epidemii, co było szczególnie istotne w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Jest to także pokłosie kampanii „Chrońmy dzieci!”, którą Instytut na rzecz Kultury Ordo Iuris zapoczątkował w 2017 roku. W ramach tej akcji zbadaliśmy działalność organizacji pozarządowych w blisko 700 szkołach. W wielu przypadkach nasze kontrole kończyły się postępowaniami, w których broniliśmy praw rodziców i występowaliśmy przeciwko działaniom grożącym demoralizacją dzieci.

„Zaprezentowany Państwu przewodnik Prawa rodziców w szkole stanowi odpowiedź na te zagrożenia. Analizując wpływające do nas sprawy, szczegółowo omówiliśmy w nim sposoby, w jakie rodzice mogą egzekwować swoje prawa w szkole lub przedszkolu. Pokazujemy, że włączenie się w prace trójek klasowych i rady rodziców,  a nawet indywidualne wyrażenie swojej woli poprzez złożenie „Rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego” może w realny sposób przyczynić się do ochrony naszych dzieci przed demoralizacją.”

Jerzy Kwaśniewski
Prezes Instytutu Ordo Iuris

Religia i dziedzictwo chrześcijańskie a funkcjonowanie szkoły

Jedną z materii, którą się zajęliśmy, jest tożsamość chrześcijańska uczniów w szkole oraz ich prawo nie tylko do postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, ale także do kultywowania swojej religii i tożsamości w murach placówek oświatowych.

Poradnik odpowiada na pytania takie jak:

-Czy modlitwa w szkole jest uprawniona?
-Czy w szkole może wisieć krzyż?
-Czy dzieci mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w czasie rekolekcji?
-Czy Jasełka w szkole podlegają ochronie?
-Jakie są prawa rodziców w okresie epidemii?