Jak reagować na ataki na symbole religijne?

W ostatnich latach liczba ataków na chrześcijan wzrosła diametralnie. Większość okoliczności tych zdarzeń pozostaje nieznana, dotychczas bowiem nikt nie monitorował takich niepokojących przypadków ani nie prowadził ich rejestru. Wiele ekscesów tego typu nawet nie zostało zgłoszonych do organów ścigania. Poniższe dane wskazują na skalę problemu w samym 2021 roku.

Ataki na kościoły

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2021 r. doszło do 1654 ataków na terenie obiektów sakralnych w Polsce.

Spraw obrazy uczuć religijnych

W 2021 r. Polska Policja wszczęła aż 121 postępowań w sprawie obrazy uczuć religijnych.

Zakłócanie nabożeństw

W samym 2021 r. prowadzono 27 spraw dot. złośliwego zakłócania nabożeństw. Dla porównania w 2016 roku Policja nie stwierdziła żadnego przestępstwa tego typu.

Coraz częściej atakowane są również nasze autorytety, w tym św. Jan Paweł II oraz kard. Stefan Wyszyński. Ze względu na rosnącą liczbę tego typu ekscesów uruchomiliśmy dwie strony, na których można zgłaszać przypadki naruszeń. Nasi prawnicy analizują każde zgłoszenie i w razie potrzeby podejmują interwencje procesowe.

Byłeś świadkiem chrystianofobii?

Byłeś świadkiem ataku na wielkich Polaków?

Zjawisko „przestępstw z nienawiści” Konstrukcja dogmatyczna i praktyka stosowania prawa

W Polsce dochodzi do licznych aktów nienawiści ze względu na wyznawaną religię, wymierzanych głównie w chrześcijan. W 2015 r. za czyny z „przestępstw z nienawiści” (art. 119, 256 i 257 Kodeksu karnego) skazano 162 osoby, a w 2018 było to już 269 wyroków. Na przestrzeni lat 2017-2020 niemal dwukrotnie zwiększyła się też ilość stwierdzonych przypadków obrazy uczuć religijnych. W 2017 r. było to 70 przestępstw, a w 2020 już 130.

Poniższy wykres ukazuje skalę wzrostu przestępstwa obrazy uczuć religijnych w latach 2000-2020

Dostrzegając wzrost skali czynów zabronionych określanych jako tzw. przestępstwa z nienawiści, eksperci Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowali raport poświęcony temu zagadnieniu. Wzrost tendencji chrystianofobicznych jest widoczny nie tylko w statystykach Policji czy prokuratury, ale również Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Publikacja porusza również zagadnienie tzw. przestępstw z nienawiści z perspektywy Konstytucji RP, prawa karnego, cywilnego i międzynarodowego.